Headshop Norge
Logg på Logg på  |  Opprett ny konto Opprett ny konto  |  0 Vare(r)
TO_CART 0 Vare(r)

Kjøpsbetingelser

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og er inkludert moms. Siden oppdateres gjevnlig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av skrive eller tekniske feil.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten om ikke annet er avtalt. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 0-3 arbeidsdager, avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Dersom varen blir skadet underveis til  skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

Uten særskillt avtale betaler ikke selger returfrakt for kunde. Hvis kunde sender oss en pakke i retur uten å melde ifra vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Hvis en ordre blir sent i retur uten at vi har fått melding pr. epost eller telefon, registreres det i systemet, og du får beskjed om det. Gjelder det en fakturakunde, vil faktura bli stående til vi får avtalt dekkning av administrasjon og fraktkostnader. Ved forhåndsbetalte ordre vil vi holde på ordren til betaling av frakt og administrasjonskostnader avtales/betales og ordre sendes ut på nytt.

Utsolgt produkt

Dersom ditt produkt er utsolgt, vil vi kunne bytte til tilsvarende eller bedre/dyrere produkt, ved større ordre forandringer vi vi ta kontakt, og avtale nærmere.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre eller feilen skylles feil ved produksjonen, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med 
selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Alle våre produkter brukes på eget ansvar. 

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er 
selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Dementi
Headshop.no fraskriver seg ethvert ansvar for alle problemer du måtte få ved å bruke våre produkter. Nettsiden promoterer ingen kulturelle, religiøse, politiske eller seksuelle preferanser. Du står selv for valget av å vise frem et produkt som eventuellt kan støte andre og må selv ta annsvar for de konsekvenser det eventuellt måtte innebære å vise frem et slikt produkt.

Personvern og taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og blir ikke spredd videre til utenforstående eller tredjepart.

14 dagers Angrefrist

Utdrag fra Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000 
"Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter/selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter/selger innen 14 dager fra mottatt produkt og angrerettskjema, dersom angreretten benyttes. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør være skriftlig."

Returkostnader bæres av forbrukeren ved bruk av angrerett
Rabatt:Du kan få intil 25% rabatt hos Headshop Norge ved større kjøp så ta med familie, venner og bekjente når du bestiller for ekstra gode rabatter. Dette er rabatten du får etter hvor mye du kjøper for:

Kjøp for over 5000kr. = 15%
Kjøp for over 10000kr = 20%
Kjøp for over 15000kr = 25%

Ta kontakt i epost ved kjøp over 5000kr.
Send inn bestilling få tilsendt betalingslink


Kontakt skjema

OBS! Varer med pris over 1000 kroner gis i hovedsak ikke kvantumsrabatt, om du skal kjøpe mengder av dyre varer kan du ta kontakt med oss for tilbud.

Rabatt vilkår:
- Send oss epost med din bestilling så sender vi betalingslink med riktig rabatt.
- Er vi utsolgt for mengder av enkelte produkter sender vi deg resten når vi har dem (fri frakt).
- Du får ikke ytterligere Rabatt på produkter med allerede nedsatte priser.
- Du kan velge å få rabatten i poeng eller som % reduksjon av prisen.
Fortsett

Denne nettbutikken har aldergrense 18 år

Produktkatalog | Nye produkter | Tilbud | Kontakt oss | Logg på | Opprett ny konto | Handlekurv | Kasse

Copyright © 2020 Headshop Norge